Projekti

Izvrsnost

Brojem ostvarenih projekata i rezultata, suradnjom, umrežavanjem i sudjelovanjem na brojnim konferencijama diljem svijeta naši znanstvenici i suradnici dokazuju svoju znanstvenu i upravljačku izvrsnost, a time i kvalitetu nastave usklađene sa svjetskim trendovima.

Partnerstvo

Vrijedna iskustva u međunarodnim znanstvenim i komercijalnim projektima omogućila su nam uspostavu snažne institucijske projektne kulture te razvoj parterstva s različitim europskim i svjetskim ustanovama, brojnim hrvatskim poduzetnicima, javnim sektorom te državnom upravom.

Iskustvo

Važnost učenja na osobnim iskustvima dokazujemo vlastitim sofisticiranim sustavom - Bazom projekata. Kao skup vrijednih podataka Baza nam omogućuje pregled, pretraživanje i statistiku svih projektnih aktivnosti naših znanstvenika u okviru uspješnih i nesupješnih prijava te ostvarenih projekata.

Projekti

 • Vođenje projekta Hrvatske zaklade za znanost omogućilo je zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda na sredstva projekta u okviru Laboratorija za umjetnu inteligenciju. Time je znatno povećana znanstvena komponenta Laboratorija te omogućeno mladim ljudima da se bave znanošću. Iskustvo rada na projektu obogatilo je naš laboratorij
  u pogledu međuljudskih odnosa, otvorene suradnje i znanstvenog pristupa.

  Izv. prof. dr. sc. Markus Schatten

 • Scientific and professional training of university teachers is one of the basic characteristics of their occupation. The involvement in project preparation and the work on research and professional projects enable the inestimable access to the desired and needed knowledge within the field of research. I take the work on the project applications, regardless of their success, and especially the work on projects that won funding, as the opportunity to make new connections that can result with new ideas and that enable the exchange of knowledge. Moreover, it is the opportunity to boost the cohesion of the Faculty staff and to strengthen relationships. 

  Assoc. Prof. Igor Balaban, Ph. D.

  Vice-Dean for Scientific Research

 • Znanstveno i stručno usavršavanje nastavnika na fakultetu jedno je od temeljnih obilježja tog zanimanja. Sudjelovanje u pripremi projektnih prijava te rad na znanstvenim i stručnim projektima pri tome predstavljaju neprocjenjiv izvor traženog i potrebnog znanja iz domenskog područja. Rad na prijavi projekta, bez obzira na njezinu uspješnost, a posebno rad na projektu koji je dobio financiranje za mene je uvijek značilo stvaranje novih poznanstava koja su rezultirala novim projektnim prijavama i razmjeni domenskog znanja. To je ujedno i prilika za povećanje unutrašnje kohezije među zaposlenicima fakulteta te stvaranje dobrih međuljudskih odnosa. Vrlo je važno istaknuti i dodanu vrijednost u obliku posjeta drugim istovrsnim i raznovrsnim institucijama širom svijeta gdje možemo učiti o drugačijim kulturama, stavovima, vrijednostima, znanjima i iskustvima. Stoga, rad na projektu omogućuje da se, uz očite neposredne vrijednosti i prednosti za pojedinca, posredno razvija i cijela institucija.

  Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban

 • Understanding the ideas, preparation and writing of the project application, as well as the realisation of the project idea is above all – teamwork. Without the motivated team members, the realisation of the project will be a success. By accomplishing the project goals together, the team proves that the quality of the team goes beyond the qualities of its individuals and that is the only guarantee of success. And the experience of working in such interconnected and motivated teams is priceless.  

  Assoc. Prof. Marina Klačmer Čalopa, Ph. D.

  Vice-Dean for Financial and Material Affairs

 • Razmjenjivanje ideja, priprema i pisanje projektnog prijedloga, kao i realizacija projektne ideje je prije svega timski rad. Bez motiviranih članova tima, realizacija projekta sigurno neće biti uspješna. Radeći zajedno na ostvarivanju ciljeva projekta, kvaliteta i uspješnost tima nadilazi pojedinačne kvalitete članova i to je jedina garancija uspjeha. A iskustvo sudjelovanja u takvim povezanim i motiviranim timovima je neprocjenjivo.

  Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa

 • Međunarodna suradnja i umrežavanje ključna su obilježja posla koji obavljam, te u tom smislu međunarodni projekti imaju veliki značaj. Sudjelovanje u pisanju projektnog prijedlog te kasnije i vođenje jednog Erasmus+ projekta dovelo me do jedne nove razine suradnje s kolegama s partnerskih sveučilišta diljem Europe te otvorilo nove vidike i mogućnosti daljnje suradnje. Za mene osobno ali jednako tako i za Ured za međunarodnu suradnju, iskustvo sudjelovanja i vođenja projekta velik je korak naprijed u internacionalizaciji.

  Izabela Oletić Tušek, univ. spec. pol.

 • Podrška upravljanju projektima također znači izvrsnost i ekspertizu i jednako je važan dio pripremanja i provođenja projekta. Iza svakog uspješnog voditelja projekta stoji uspješan projektni tim.

  Mr. sc. Lana Škvorc

 • Iako sam dosad sudjelovao u realizaciji nekoliko projekata, ovo je bilo moje prvo iskustvo u vođenju projekta. Za mene kao voditelja projekta Stand4INFO, najdragocjenije je bilo iskustvo rada u svim fazama projektnog ciklusa, od pripreme prijave projekta pa sve do završnog izvješća. Naravno, u realizaciji je bilo i manjih poteškoća i „borbe“ s rokovima, no mogu reći da sam posebno ponosan na činjenicu da smo u okviru projekta, na obostrano zadovoljstvo, surađivali s predstavnicima drugih visokoškolskih institucija i informatičkih tvrtki. Svakako ohrabruje i činjenica da su svi partneri iskazali dobru volju za suradnjom i na nekom od budućih projekata.

  Izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec

 • Susrela sam suradnike i studente iz različitih dijelova svijeta, svaki me i obogatio kao osobu. Naučila sam da je različitost prednost. Upoznala sam bogatu kulturnu baštinu nacionalnih manjina. Uvjerila sam se da studenti s invaliditetom mogu napraviti čuda. Sretna sam kad mogu našim studentima omogućiti studijski boravak u inozemstvu, nekima je to otvorilo vrata za uspješnu poslovnu karijeru. Kroz sve to spoznala sam vrijednost naših običaja i vlastite kulture.

  Izv. prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš

 • Sredstva dobivena iz ESF-a za istraživački projekt Razvoj modela za pružanje podrške diplomantima u ranom razvoju karijera uvelike su doprinijela kvaliteti provođenja istraživanja vezanog uz moju doktorsku disertaciju. Naime, sredstva su mi omogućila kontinuitet u provođenju istraživanja koje je uključivalo studije slučaja na nekoliko europskih sveučilišta, ali također i popratne diseminacijske aktivnosti kroz koje su ostvareni preduvjeti za primjenu rezultata istraživanja u praksi.

  Dr. sc. Katarina Pažur Aničić