Radionica je održana sa svrhom dizajniranja online predmeta pod vodstvom prof. Barta Rientiesa I prof. Toma Olneya sa The Open University. Radionica je namijenjena projektnim partnerima na projetku TEACH4EDU4, ali I šire. Osim uvodnog upoznavanja OULDI I principa iza ate inicijative, sudionici su mogli individualno I u grupama izrađivati profile studenata. Drugi dio radionice obuhvatio je predstavljanje raznih aktivnosti učenja, te predstavljanje I isprobavanje alata kojima se mogu planirati aktivnosti učenja I pratiti opterećenje studenata po raznim aktivnostima učenja. 

Nastavak ove, kao I druge aktivnosti na projektu TEACH4EDU4 možete pratiti ovdje: https://teach4edu4-project.eu/en