Ovaj je webinar organiziran kako bi se svim potencijalnim prijaviteljima na europske programe približio portal Funding&tender opportunities. Naime, u razdoblju 2021. – 2027. navedeni portal će se koristiti za europske programe kao što su Horizon Europe, Erasmus+ (centralizirane aktivnosti), Creative Europe, Citizens, Equality, Rights and Values Programme i brojne druge.

Webinar će biti na engleskom jeziku, a samom prijenosu možete pristupiti ovdje. Na poveznici također možete pronaći i više informacija o webinaru i postavljati pitanja putem aplikacije Slido.